Imágenes de páginas
PDF
EPUB

6x 7

(1) *-3-4-642_3

I

(1) 5_3.

[ocr errors]
[ocr errors]

+8. 3х бх

8. Solve the equations

(1) 6x-(5 - 2x) - 367 - x)= 7.
(2) (x+2) (-3)+212 + cx) = 0.

(3) x+y=f, afzby. 9. Solve the equations

1
3X

.
5

8

40 (2) 3x2 + 5* = 28. 10. Solve the equations

(1) 3(5x-7)- }(4* - 9) = 35.

(2) 11x + 1 = 4(2 - x)? 11. Solve the equations

7

+

(2) 35x2 +31x+6=0. 12. Solve the equations

(1) 2x+7_9x – 8-*-11

+_

7

(2) 197? - 4x = 288. 13. Solve the equations(1) 3* - 59 +3=

5

y
4
*

3
14. Solve the equations-

(1) 4x – 3y= 2,

5* - 2y = 92

(2) 125*2 – 7*= 176 15. Solve the equations

(1) 3x – 4y= 7=5y - 2x.
(2) ? +

+
3.7 2 + 3*

II

[ocr errors]

2

8-* – 2y

+

2

(2)

7x73-* = 20

+

[ocr errors]
[ocr errors]

I

2

[blocks in formation]

5

+

(1)

+35

2

20

a

y

(3) - +

y

3 5

3 2 3 18. Solve the equations

*+3_11_*_3x – 1

5

b (2)

I-bx I-ax
(3) 2x – 3 = 4,

5
39+** 2=9.

-9.

3 19. Solve the equations

II 4. 7

3

7
(2) Vă+wx+3=
Vx+3= vät

Nx + 2
(3) + = -1,
4_5_9

у у
5+2=1+

73
у

X2

3y

[ocr errors]

(1) 3* -' +11 – 47 – 12

I 2

+

17.

21

(1)
3x – 8

21
(2) 32_594 38

+

= 0, 15

2

= 2.

[ocr errors]

X

20. Solve the following equations

32 – 5*_19 - 2x
49

9
3x 5y
5 3

5x – 3y = 25.
21. Solve the following equations :

(1)
* _ 5x+4 - 4x –9.
3

3
Na +x+va-
(2)

Va+x-va-
(3) 2x –Y=3 = 4,

,

5
39+ *2=9.

3 22. Solve the equations-

10
(1) Wx2+2x–5+x=4 -
(2) +

7
(3) x2 + y2 = 50,

xy = 7. 23. Solve the equations

(1) 4x–7 = 7,

3x + 4y= 29. (2)

x+3 35 24. Solve the equations

-
3 4
y-* - Y=7.

.
(2) 17x2 - 19x – 1848 = 0.

[ocr errors]

a-X

=I,

I

I

1

X-I

[ocr errors]

(1)+=6,

4

[ocr errors]

MISCELLANEOUS EQUATIONS.

29

2

3

I2

25. Solve the equations-
(1) (7x+5) = (x+4)+6=3(x

4 +3).
(2)x=r

1+

(3) 7x - 3y= 3x + y = 36. 26. Solve the equations

(1)

= (54 - 4). (2) +

3 5 (3) xy - x=70,

* + xyi=84

[ocr errors]

- 3 6

3

I

I

4

[ocr errors]

3

[ocr errors]
« AnteriorContinuar »