Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

D. HIERONYMI

EPISTOLA Ad N E P O T I ANÚ M, De Vita Clericorum & Monachorum.

Nepotiano, qui fuit Heliodori ex forore nepos, præfcribit vin

vendi formam, quam Clerici & Monachi sequi debeant, Saluberrima quædam præcepta tradens, de spernendis divitiis, & fugienda familiaritate sæcularium, & præcipuè feminarum, de do&trina pietatis, de frugalitate culius, ædificiorum & victus, de fugienda laude bominum, de fugienda obtrectatione, de fide filentii, de fugiendis muneribus,de dispensandis in pauperes eleemosynis

. Eft autem genus pareneticum, in quo mire valet divus Hieronymus, sicut & in cæteris. Ex hac Epistola multa citan

tur in Decretis Pontificum compluribus locis. HIERONYMUS PRESBYTER NEPOTIANO

PRESBYTERO, SAL U TE M.
Etis à me, Nepotiane chariffime, litteris tranf.

marinis, & crebrò petis, ut tibi brevi volumine digeram præcepta vivendi : & qua ratione, qui fæculi militiâ dereli&â, vel Monachus cæperit esse, Tel Clericus, rectum Chrifti tramitem teneat, ne ad

* P

M 2

diversa

a Duo ex viginti MSS. Codicibus, quos habui ad collationem hujus-Epistole, fic legunt : Petis, Nepotiane charisime, litteris fransmarinis, do crebrò à me petis, ut tibi in brevi volumine, &c.

&

diversa vitiorum diverticula rapiatur. Dum effem adolefcens, imò penè puer, & primos impetus lascivientis ætatis eremi duritia refrenarem, scripsi ad avunculum tuum fanctum Heliodorum exhortatoriam Epistolam, plenain lachrymis querimoniisque, quæ

deserti sodalis monftraret affectum. Sed in illo opere pro æfare tung lusimus: & calentibus adhuc Rhetorum ftudiis atque doctrinis, quædam scholaftico flore depinximus. Nunc jam cano capite, & arata rugis fronte, & ad inftar boum penidentibus à mento palearibus,

Frigidus obfiltir circum præcordia fanguis. Unde & in alio loco idem Poëta canit :

“ Omnia fert ætas, animum quoque. Et poft modicum :

Nunc oblita mihi tot carmina, vox quoque " Merin

Jam fugit ipsa. Quod ne de Gentili tantum litteratura proferre videamur, divinorum Voluminum sacramenta cognosce. David annos natus septuaginta, bellicosus quondam vir, senectute frigefcente, non poterat calefieri. Quæritur itaque puella de universis finibus Ifrael Abilag Sunamitis, quæ cum rege dormiret, & senile corpus calefaceret. Nonne tibi videtur, fi oc. cidentem fequaris litteram, vel figmentum effe de mimo, vel b Arellanarum ludicra? Frigidus senex

obvolb Atella, Campaniæ oppidum, à quo ludi-Atellani. Fuit enim in illo amphitheatrum egregium. Steph. Idem legimus in aliquot MSS. Codicibus ad marginem ; in uno Exemplari Biblia othecæ Colbertinæ, num. 2807. & in altero Collegii Navarrii, ita fcriptum reperi : : Atella est oppidum Campania, ex quo Atellani digtr, vel inde Atellani. Atellana autem genus est Comediæ obfcænioris & lascivioris; ab Arella civitate Ofcorum fic vo. catum, ut testis est Livius libro feptimo. Idem S. Hieronymus infra ad Sabinianum: Repertum est facinus,quod mimus fingere, nec fcurra ludere, nec Atellanus poßet effari,

1

[ocr errors]

obvolvitur vestimentis, & nisi complexu adolescentulæ non tepefcit. Vivebat adhuc Bethsabee ; supererat Abigail, & reliquæ uxores ejus, & concubinæ, quas Scriptura commemorat. Omnes quasi frigidæ repudiantur, & in unius tantum adolescentulæ grandævus calefcit amplexibus, "Abrahám multo David fenior fuit, & tamen viventé Sara aliam non quæfivit uxorem. Isaac duplices David annos habuit ; & cum Rebecca jam vetula numquam friguit. Ta. ceo de prioribus ante Diluvium viris, qui post annos nongento's, non dico senilibus, fed pene jam cariosis artubus, nequaquam puellares quæsiere amplexus. Cerre Moyfes dux Ifraelitici populi centum & viginti annos habebat, & Sephoram non mutavit.

Quæ est igitur ifta Sunamitis uxor & virgo : tam fervens, ut frigidum calefaceret ; tam fancta, ut calentem ad libidinem non provocaret ? Exponat sapientiflimus Salomon patris fui delicias; & pacificus bellatoris viri narrer amplexus. Pofside Sapientiam ; posside intelligentiam. Ne obliviscaris, a ne declinaveris à verbis oris mei. Neque derelinquas illam, a & apprehendet te : ama illam, as fervabit . Principium japientia, pofside sapientiam in omni pollejione tua pofside intelligentiam. Circumda illam, & exaltabit te : bonora illam, & amplexabitur te; ut det capiti tuo coronam gratiarum, Corona quoque deliciarum protegat te. Omines penè virtutes corporis njutantur in fenibus ; & crescente sola sapientia decrefcunt cæteræ virtures, jejunia, vigiliæ, & eleemofynæ, chameunix, huc illucque discursus, peregrinorum fufceptio, de

[ocr errors]

M 3

fenfio

- Chameuniæ dicuntur humii cubationes : quam Græcam vocem alibi etiam retinet Hieronymus, quia Latinè haud fatis commodè poteft exprimi. Xaudi autem intelligitur humi, euro cubile. Inde gapguvid, quum quis in nuda humo cubat.

« AnteriorContinuar »