Alfred Sidgwicks argumentationsteori

Portada
Museum Tusculanum Press, 1997 - 434 páginas
Mit engl. Zusammenfassung.
 

Comentarios de la gente - Escribir un comentario

No encontramos ningún comentario en los lugares habituales.

Contenido

Forord
7
Kritikken af lærebogslogikken
28
Udkast til en kritiskdialogisk deduktivisme
61
Den kritiske teori om påstandsarter og argumentskemaer
85
Dialogisk revision af fejlslutningslæren
117
Doktrinen om mellembegrebets flertydighed
136
Vaghed som universelt erkendelsesvilkår
153
Det associative og det applikative begreb om slutten
198
Den afgørende skelnen mellem vaghed og flertydighed
271
Definition som dialogisk præciseren
296
Teorien om den tilstrækkelige præcision
327
Erkendelsesprocessen som uafsluttet dialog
366
Afslutning
391
Kronologisk fortegnelse over Alfred Sidgwicks publikationer
409
Sagregister
429
Derechos de autor

Regler og deres applikation
227

Términos y frases comunes

Información bibliográfica