Het Nieuwe Testament, of alle boeken des nieuwen verbonds Onzes Heeren Jezus Christus: door last van de hoog-mog. Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, uit de oorspronkelijke Grieksche taal in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezet, benevens de Psalmen en al de Formulieren van Eenheid en de liturgische schriften der Nederl. Geref. kerken

Portada
Nierstra, 1890 - 672 páginas

Dentro del libro

Comentarios de la gente - Escribir un comentario

No encontramos ningún comentario en los lugares habituales.

Páginas seleccionadas

Otras ediciones - Ver todas

Términos y frases comunes

Información bibliográfica