Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Door last van de Hoog-Mog. Heeren
Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden,

EN VOLGENS HET BESLUIT VAN DE SYNODE NATIONAAL

GEHOUDEN TE DORDRECHT, IN DE JAREN
1618 EN 1619, UIT DE OORSPRONKELIJKE GRIEKSCHE
TAAL IN ONZE NEDERLANDSCHY GETROUWELIJK

OVERGEZET,
SENEYENS DE PSALMEN EN AL DE FORMULIEREN VAN
KENHEID EN DE LITURGISCHE SCHRIFTEN DER

NEDERL. GEREF. KERKEN,

COHOSOVINO

's GRAVENHAGE,
DE ERVEN J. L. NIERSTRASZ.

1890.

[ocr errors]

Geene exemplaren worden door ons voor echt erkend, dan die aldus zijn ondertee

[merged small][ocr errors]
« AnteriorContinuar »