Imágenes de páginas
PDF
EPUB

night throughout the year. And as it would be hard to í uppose, that so many persons could live without any food (though from the former course of their lives a very little will be deemed sufficient), the masters of calculation will, we believe, agree, that out of those profits the said perfons might be subsisted in a sober and decent manner. We will venture to affirm farther, that not only the proper magazines of thunder and lightning, bur paint, diet. drinks, spitting.pots, and all other necessaries of life, may, is like inauner, fairly be provided for.

12. If some of the articles may, at first view, seem li. able to objections, particularly those that give fo valt a power to the council of six (which is indeed larger than any intrusted to the great officers of state), this may be obviated by swearing those fix persons of his majesty's privy. Council, and obliging the in to pals every thing of moment previously at that most honourable board.

VIRGILIUS

VIRGILIUS RESTAURATUS;

SE U

MARTINI SCRIBLER I, fummi critici, casti

gationum in ÆNEIDEM Specimen.

Æneidem totam, amice lector, innumerabilibus peré

mendis fcaturientem, ad pristinum fenfum revocabimus. In fingulis fere versibus spuriæ occurrunt lectiones, in omnibus quos unquam vidi codicibus, aut vulgatis aut ineditis, ad opprobrium ufque criticorum, in hunc die em exiftentes. Interea adverte oculos, et his paucis fruere. At fi quæ fint in hifce castigationibus de quibus non fitis liquet, fyllabarum quantitates, see your noftra libro ipli prefigenda, ut consulas, inoneo.

1. SPECIMEN LIBRI PRIMI, VER. I.

RM A virumque cano, Trojæ qui primus ab oris

Italiam, foto profugus, Lavinaque venit
Littora. Maltuin ille et terris juttatus et alto,
Vi super ûm
Armaque virumque cano, Trojve qui primus ab aris
Italian, flatu profugus, Latinaque venit
Littora. Multuin ille et terris vexatus, et alto,
Vi fuper û n.
Ab aris, nempe Hercæi Jovis, vide lib. ii

. ver. 512. 550.-- fiatu ventorum Æoli

, ut fequitur Latina certe littora cum Æneas aderat, Lavina non nisi poftea ab ipo noninata, lib. xij. ver. 193.-jactatus terris non convepit.

II. VER

II, VER. 52.
Et quisquis numen Junonis adoret ?

Et quisquis nomen Junonis adoret ? Longe melius, quam ut antea, numen ; et procul dubie fic Virgilius.

III. VER. 86.
Venti, velut agmine fafio,
Qua data porta ruunt

Venti, velut aggere fratto,
Qua data porta ruunt

Sic corrige, meo periculo.

IV. VER. 117.
Fidumque vehebat Orontem.

Fortemque vehebat Orontem. Non fidum, quia epitheton Achatæ notissimum Oronti aunquam datur.

V. Ver. 119. Excutitur ; pronusque magifter 'Volvitur in caput

Excutitur : propusque magis ter Volvitur in caputa Aio Virgilium aliter non fcripfiffe, quod plane confirmatur ex fequentibus Ajl illum ter fiuctus ibidenz Forquet.

7

VI. VER. 122.
Apparent rari nantes in gurgite vasto

Arma virum Armi honinum : ridicule antea arma virúm, quæ, ex ferro confiata, quo modo possunt natare?

VII. VER. 151.
Atque rotis fummas leviter perlabitur undas.

Atque rotis spumas leviter perlabitur udas.
Vol. V.

K

Sun.

Summas, et leviter perlabi, pleonafinus est: mirifice altera lectio Neptuni agilitatem et celeritatem exprimit; fimili modo nofter de Camilla, Æn. xi.

Illa vel intactæ segetis per summa volaret, &c. hyper. bolice.

VIII. VER. 154.
Jamque faces et faxa volant, furor arma ministrat.

Jam fæces et faxa volant, fugiuntque ministri : uti folent, instanti periculo - Feces facibus longe preftant, quid enim nili fæces jactarent vulgus fordidum?

IX. VER. 170.
Fronte fub adverfa fcopulis pendentibus antrum,
Intus aquæ dulces, vivoque sedilia faxo.
Fronte fub adverfa populis prandentibus antrum.

Sic malim, longe potius quam fcopulis pendentibus nugæ! nonne vides versu fequenti dulces

aquas poo tandum, et sedilia ad discumbendum, dari? in quoruin 4• sum ? quippe prandentium.

ad

X. VER, 188;
Tres littore cervos
Profpicit errantes : hos tota armenta sequunter

A tergo

Tres littore corvos
Afpicit errantes: hos agmina tota fequuntur
A tergom

Cervi, lectio vulgata, absurditas notissima : hæc animalia in Africa non joventa, quis nescit ? at motus et ambulardi ritus corvorum, quis non agnovit hoc loco ? Littore, locus ubi errant corvi, uti noiter alibi,

Et fola in fieca fecum fpatiatur arena. Omen præclarisiimun, immo et eg minibus militum frequenter ovlervatum, ut patet ex biltoricis,

XI. VER. 748, Arcturum, pluviasque Hyades, geninosque Triones, Error graviilimus. viilimus. Corrigo, Septemque Triones,

XII. VER.

XII. VER. 631. Quare agite, O juvenes, teftis fuccedite noftris, Leftis potius dicebat Dido, polita magis oratione, et quae unica voce et torum et menfam exprimebat: hanc lullie onem probe confirmat appellatio, o juvenes ! Duplicem bunc lénfum alibi etiain Maro lipide innuit, Æn. iv.v. 19.

Huic uni forsan potui succumbere culpæ :
Anna ! fatebor enim.

Sic corriges,

Huic uni (viro foil.] potui succumbere : culpas,

Anna! fatebor enim, dc.
Vox fuccumbere quam eleganter ambigua !

LIBER SECUNDUS. VER. I:

C

Onticuere omnes, intentique ora tencbant,

Inde toro pater Æneas lic orsus ab alto. Concubuere omnes, intentique ora tenebant; Inde toro fatur Æneas lic orfus ab alto.

Concubuere, quia toro Æneam vidimus accumbentem : quin et altera ratio, scil.conticuere et ora tenebant, tautologice dictum. In manufcripto perquam rariflimo in pa, tris museo, legitur, ore geniebant : fed magis ingeniolé quam veré. Satur Æneas, quippe qui jamjam a prandio furrexit: pater citil ad rem. '

II. Ver. 3.
Bufandum, regina, jubes renovare dolorem.

Infantum, regina, jubes renovare dolorem. Sic haud dubito veterrimis codicibus fcriptum fuisse : quod fatis constat ex perantiqua illa Britannorum cantilena vo. cita Chevy Chace, cujus autor hunc locum livi ascivit in

hæc verba,

The child may rue that is unborn,

K 2

III: VER

« AnteriorContinuar »