Imágenes de páginas
PDF
EPUB

(Β.) TRANSLATE, Cap. IX.

Beginning, Ουκούν εκ των ομολογουμένων τούτο, κ.τ.λ.

Ending, ουδενί ξύν νω, τούτων των πολλών. Parse έωμεν, αφιέντων.

From what parts of the verb are σκέψεις and σκέμματα respectively derived?

Translate, Cap. XIV.

Beginning, Πρώτον μεν ούν ημίν τούτ' αυτό απόκριναι, κ.τ.λ.

Ending, ημείς μηδε δίκαιαι εφαίνοντό σοι αι ομολογίαι είναι,
Parse φωμεν, εφαίνοντο.
What is the derivation of ξυνθήκη?

Theological Examination.

April, 1857.

Examiners :
PROF. Selwyn, B.D. St John's College.
PROF. BROWNE, B.D. Emmanuel College.
Rev. RICHARD ARTHUR FRANCIS BARRETT, B.D. King's College.
Rev. FREDERICK GELL, B.D. Christ's College.
Rev. CHURCHILL BABINGTON, B.D. St John's College.
Rev. J. B. LIGHTFOOT, M.A. Trinity College.

SEPTUAGINT VERSION OF THE BOOK OF EXODUS. TRANSLATE and explain the passages cited; point out any materiai variations between the Greek and Hebrew, or (if unacquainted with Hebrew) between the Greek and the Authorised English version.

Οι δε υιοί Ισραήλ ηύξήθησαν και έπληθύνθησαν, και χυδαίοι εγένοντο, και κατίσχυον σφόδρα σφόδρα επλήθυνε δε η γή αυτούς. 'Ανέστη δε βασιλεύς έτερος επΑίγυπτον, δς ουκ ήδει τον Ιωσήφ.

Ch. i. 7, 8. βασιλεύς έτερος. What is the rendering of Aquila and Symmachus ; and the explanation of Josephus ? Lightfoot says that on account of the sins of the Israelites “conjecit illos Dominus in fornacem afflictionis.” On what passages of Scripture is this founded; and what argument is hence afforded for the truthfulness of the history?

Beginning, “Η δε είπεν ή θυγάτηρ Φαραω, Πορεύου, κ.τ.λ.
Ending, λέγουσα, Εκ του ύδατος αυτόν ανειλόμην.

Ch. ii. 8-10. Και εισήκουσεν ο θεός τον στεναγμών αυτών και εμνήσθη ο θεός της διαθήκης αυτού της προς Αβρααμ και Ισαάκ και Ιακώβ. Και επειδεν ο θεός τους υιούς Ισραήλ, και έγνώσθη αυτοίς.

Ch. ii. 24, 25. Translate into Greek this Jewish proverb:

When the tale of bricks is doubled, Moses comes.
Beginning, "Ώφθη δε αυτώ άγγελος Κυρίου εν πυρί, κ.τ.λ.
Ending, ευλαβείτο γαρ κατεμβλέψαι ενώπιον του θεού.

Ch. iii. 2-6.

Ch. V.

What is the symbolic interpretation of this vision given by some of the Fathers? What the deeper spiritual import assigned to it by one of them?

Who is the person probably designated by "Άγγελος Κυρίου, comparing this with other instances of similar appearances ? v. 6. How is this passage applied by our LORD?

Beginning, Και είπε Μωυσής, Δέομαι Kύριε προχείρισαι, κ.τ.λ.
Ending, έσται σου στόμα συ δε αυτώ έση τα προς τον θεόν.

Ch. iv. 13–16. ανοίξω το στόμα σου...τα προς τον θεόν. Are these correct renderings?

How is the oppression of Israel by the taskmasters illustrated by recent discoveries ?

Beginning, Και είπε Μωυσης προς τον θεόν, κ.τ.λ.
Ending, “Ο "Ων απεσταλκέ με προς υμάς.

Ch. iii. 13, 14. 'Ελάλησε δε ο θεός προς Μωυσήν, και είπε προς αυτόν, Εγω Κύριος. Και ώφθην προς Αβρααμ και Ισαάκ και Ιακωβ, θεός ών αυτών και το όνομά μου Κύριος ουκ εδήλωσα αυτοίς.

Chu vi. 2, 3. What is the usage of Kúplos in the Septuagint? and in classical Greek?

Ch. vii. εγω δε σκληρυνω την καρδίαν Φαραώ. Write, in Greek, the several expressions relating to the hardening of Pharaoh's heart, and point out their bearing on the responsibility of man, and on the moral govern. ment of God. (Butler's Analogy, Part 1. ch. 6 and 7.)

Το δε λίνον και η κριθή επλήγη: η γαρ κριθή παρεστηκυία, το δε λίνον σπερματίζον. Ο δε πυρός και η ολύρα ουκ επλήγησαν, όψιμα γαρ ήν.

Ch. ix, 31, 32. Beginning, Και παρελεύσεται Κύριος πατάξαι τους, κ.τ.λ. Ending, ημών ερρύσατο. Και κύψας ο λαός προσεκύνησε.

Ch. xii. 23-27. In this passage do the words παρελεύσεται, εσκέπασε, correspond to the facts of the history, and to the words of the original ?

What is the etymology of πάσχα? what its meanings ?

Does the usage of adoxa in the Septuagint throw any light on the question concerning the day on which our Lord kept his last Passover? John xviii. 28.

Beginning, “Ως δε εξαπέστειλε Φαραώ τον λαόν, κ.τ.λ.
Ending, γενεά ανέβησαν οι υιοί Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου.

Ch. xiii. 17, 18.

Και έρεί Φαραώ τω λαώ αυτού, οι υιοι Ισραηλ πλανώνται ούτοι εν τη γη συγκέκλεικε γαρ αυτούς η έρημος.

Ch. xiv. 3. Explain these by a sketch of the country.

Beginning, Έγένετο δε εσπέρα και ανέβη ορτυγομήτρα, κ.τ.λ.
Ending, Oύτος ο άρτος, δν έδωκε Κύριος υμίν φαγείν.

Ch. xvi. 13-15. What does Josephus say on the word μάννα ? what is the rendering of the ancient Versions ?_of our Auth. Vers, and of its margin?

Beginning, Και είπε Κύριος προς Μωυσήν, Προπορεύου, κ.τ.λ.
Ending, Κύριον, λέγοντας, Ει έστι Κύριος εν ημίν, ή ού;

Ch. xvii. 5-7. How does Tacitus speak of this miracle?

ν. 8. ήλθε δε Αμαληκ και επολέμει Ισραήλ εν Ραφιδείν. Trace the connexion between this event and the foregoing miracle. Shew the argument hence arising for the veracity of the narrative. (Blunt's Scriptural Coincidences.)

What is the result of the testimony of ancient writers, Jewish and Greek, as to the division of the Decalogue?

Και νύν ει μεν αφείς αυτοίς την αμαρτίαν αυτών, άφες ει δε μή, εξάλειψόν με έκ της βίβλου σου, ής έγραψας.

Ch. Xxxii. 32. Explain this by reference to other parts of Holy Scripture.

Beginning, Ηνίκα δ' άν εισεπορεύετο Μωυσής έναντι, κ.τ.λ.
Ending, πρόσωπον εαυτού, έως αν εισέλθη συλλαλείν αυτω.

Ch. Xxxiv. 34, 35. Quote St Paul's application of this.

Ch. xx.

How many passages of this book are cited or alluded to in the New Testament?

Mention the passages predictive or typical of the Messiah; and those which speak of the Holy Spirit.

In the first 24 Chapters, does the LXX. Version so far accord with the original, as to give faithfully the substance of the history?

Are there any passages, in the same portion, where the LXX. Version indicates a difference in the Hebrew text, or in the pointing of that text?

What are the historical facts sufficient to account for the origin of the LXX. Version, if the history under the name of Aristeas is condemmed as a forgery? What are the reasons which prove it to be so ?

Whence the title of the “Septuagint?” What the chief uses of this version ? (Pearsoni Præfatio.) Shew the various influences which operated to produce the peculiar form of Greek which appears in this Version.

Mention the principal MSS. and the best editions.

Give some account of the Versions of Aquila, Symmachus, and Theodotion ; and of the Tetrapla and Hexapla of Origen, from the testimony of Eusebius and Jerome.

Point the following passage:

ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם ,Beginning

אברהם אל־נעריו ויקמו וילכו יחדו אל-באר ,Ending

[ocr errors]

Translate into HEBREW:

Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there. Jesus therefore, being wearied with his journey, sat thus on the well: and it was about the sixth hour. There cometh a woman of Samaria to draw water: Jesus saith unto her, Give me to drink. (For his disciples were gone away unto the city to buy meat.) Then saith the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? for the Jews have no dealings with the Samaritans. Jesus answered and said unto her, If thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me to drink; thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. The woman saith unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep: from whence then hast thou that living water ? Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle? Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again: but whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst; but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Gospel of St John iv. 5–14.

HEBREW. GENESIS. TRANSLATE, and explain where it may be needful, the following passages :

Ch. ïü. 8–15 incl.

Shew, by grammatical reasons, that the rendering of the Vulgate, ipsa conteret, is wrong.

Prove by instances in Genesis that 22is rightly rendered heel.
Ch. viii. 18-22 incl.

« AnteriorContinuar »