Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors]

Wo ka hanau ana o

da i ka Mesia he umi ia hanauna a me kumamaha. 18. Penei hoi ka hanau ana o Iesu Kristo; i hoopalauia kona makuwahine o Maria i wahine na Iosepa, aole nae laua i momoe, ike e ia aku la, e, ua hapai ia na ka Uhane Hemolele. 19. A, o kana kane, he kanaka hoopono ia, aole oiai makemake e hoopukaku aku ia ia, manao ihola e haalele malu ia ia. 20. I kona manao ana ia mau mea, aia hoi ! ua ike ia akula ka anela a ka Haku eia, i ka moe, i ka i ana mai, E Mosepa e, ka mamo a Davida, mai makau oe ke la we mai i kau wahine ia Maria, ua hapai oia na ka Uhane Hemolele. 21. A e hanau oia i ke keiki kane, e kapa aku oe i kona inoa o IESU, no ka mea, e hoola oia i kona kanaka mai ko lakou hewa mai.

22. I keia mau mea, ko ae la ka olelo a ka Haku i oledoia mai ai e ke kaula i ka i ana mai,

23. Aia ka! e hapai ana ke kahi wahine puupaa, a e hanau aku i ke keiki kane, a e kapa ia aku kona inoa o EMANUELA, ke ano keia, o ke Akua me kakou.

24. A ala ae la o Iosepa mai ka hiamoe, hoopono aku ia i ka kauoha a ka anela a ka

4

[blocks in formation]

Haku ia ia, a lawe maila ia š kana wahine. 25. Aole nae i moe aku ia ia a hanau i kana makahiapo kane, kapa aku la ia i kona

inoa o IESU.

MOKUNA II. Kuhiia ka Magoi ia Kristo.

I hanau Iesu i BeteleŠA– hema i Iudaia i ke kati i ke alii ia Herode, a ! he mau Magoi ka i hele mai i Ierusa-lema mai ka hikina mai : 2. Ninau maila, Aila ihea oia i hanau iho nei i alii no ka Iuda ? ma ka hikina makou i ike ai i kona hoku oia ko makou mea i hele mai nei e kukuli-hoomaikai aku ia ia. 3. A lohe ae la ke alii C> Herode, apoapo aela kona oili a me ko Ierusalema a pau. 4. Alaila kuahaua mai la ia i ka poe kahuna nui a pau, a me ka poe kakau-olelo a pau a na kanaka, ninau aku la ia lakou, ai la ihea e hanau ai o ka Mesia. 5. Hai akula lakou ia ia ai Betelehema i Iudaia nei, no ka mea, ua palapalaia maila e ke kaula penei a, 6. “A o oe e Betelehema ka aina o Iuda aole loa oe e uuku ana i waena o ko Iuda poe alii, maloko mai no ou e puka mai ai kahi alii, nana e malama i kou kanaka i ka Iseraela.” 7. Alaila kii malu aku c. Herode i ua mau Magoi la ninau pono aku la ia ia lakou i maopoopo ai ka manawa i ikea aku ai ua hoku la. 8. Alaila, hoouna aku ia ia lakou i Betelehema, i aku la, o haele oukou e imi pono aku i ua keiki la, a i loaa hoi, alaila e hai pono mai ia’u i hele aku hoi au e kukuli hoomaikai aku ia ia. 9. A lohe aela lakou i ka ke alii, haele akula, aia hoi ! ka hoku a lakou i ike ai ma ka hikina, lele akula ia i mua o lakou i ka haela ana, a kau pono maluna o kahi o ua keiki la. 10. Aike hou akula lakoa i ua hoku la, hauoli aela lakou me ka olioli nui. 11. Komo akula lakou i loko o ka hale, ike akula í ua keiki la me kona makuwahine o Maria, kukuli iho la lakou, hoomaikai akula ia ja, a wehe aela i kahi e waiho ai o ko lakou waiwai, mohai akula lakou ia ia i ka gula a me ka libano a me ka İYlli l'8 . 12. A i ka moe aoia maila lakou i hoi ole mai io Herode la, ma kekahi alanui e ae lakou i hoi aku ai i ko lakou aina. 13. A hala akula lakou, aia hoi! ua ikeia aku la ka anela a ka Haku e Iosepa i ka moe i ka i ana mai E ala, e lawe i ua keiki la a me kona makuwahine a holo aku

[graphic]

Herode pepehi na MOKUN A II. kamalii o Betelehema.

a Aigupita malaila e noho ai a olelo hou aku au ia oe, no ka mea, e imi mai auanei o Herode i ua keiki la e pepehi ia ia. 14. A ala aela ia lawe aku i ka po i ua keiki la a me kona makuwahine a holo aku la a Aigupita; 15. Noho iho la malaila a make o Herode; no ia ko ai ka olelo a ka Haku i oleloia maila e ke kaula i ka i ana I hea aku ai au i ka’u kamaiki mai Aigupita mai. 16. A ike aela o Herode ua hokaia oia e ka poe Magoi, alaila ukiuki loa ihola ia, kena akula e luku aku i kamalii kane a pau o Betelehema a me na wahi a puni e kokoke mai ana, o kamalii mai ka lua makahiki mai a hiki i ka wa i ninau pono aku ai ia i ka poe Magoi i maopoopo 31. 17. Alaila ko aela ka olelo a ke kaula a Ieremia i ka i ana mai, i 8. Ua lohea ka leo i Rama, ka mihi, ka ue ana a me ka kanikau nui, a e ue ana o Rakela no kana mau keiki, aole loa ia e na, no ka me aole aenei lakou. 19. A make Herode, aia hoi! ua ikea akula ka anela a ka Haku e Iosepa i ka moe ma Aigupita, 20. I ka i ana mai E ala ae e lawe i ke keiki a me kona makuwahine a e hoi

No loane Bapatite: MÅTAIO. Kona hai ana akut,

[blocks in formation]

IA mau la i hele mai ai LÉXA- o Hoane Bapatite i ka hahai hele ana aku ma ka nahelehele i Iudaia i ka i ana, 2. E mihi oukou no ka mea ua kokoke mai nei ke aupuni o ka lani. 3. O ka mea keia i oleloia mai ai e ke kaula, e Isaia i ka i ana mai a He leo no ke kahi e kala ana ma ka nahelehele E hoomakaukau oukou i ke alanui no Iehova, e hana i kona mau kuamoo i pololei. 4. A o ke kapa o ua Ioane la he hulu kamela, a o kona puhaka ua kaeiia i ka ili, a o kana ai hoi he uhini ia a me ka meli no ka nahelehele,

5. Alaila hele aela ko lerusalema a me ko Iudaia a pau iona la a me ko kahi a pau e kokoke mai ana ma Ioridane. 6. Bapataizoia ihola lakon eia i Ioridane i ka hai ana mai i ko lakou hewa. 7. A ike akula ia ua nui maila ka poe Parisaia i hele mai a me ka poe Sadukaia i kona bapataizo ana, i aku la ia ia lakou E ka poe ohana moonihoawa, na wai oukou i ao aku e holo i pakele ai i ka inaina ke kau maila mahope? 8. E hua ae oukou i ka hua e ku ai me ka mihi: 9. Mai hoaano oukou e ohumu ai i loko, he kupuna ko kakou o Aberahama, ke i aku nei au ia oukou e hiki no i ke Akua ke hoolilo i keia mau pohaku i mamo na Aberahama. 10. Ke waiho ae nei ka koi lipi ma ka kumu o na laau, a o ka laau a pau aole e hua mai i ka hua maikai e kuaia i lalo a e kiolaia aku ia i ke ahi. 11. Owau no ke bapataizo aku nei ia oukou i ka wai no ka mihi, aka hoi o ka mea e hele mai mahope nei o’u he nui aku kona mana i ko’u, aole au e pono ke lawe i kona kamaa, nana oukou e bapataizo aku i ka Uhane He . molele a me ke ahi. 12. Aia no i kona lima kana peahi e maemae ai ia ía

Ua hoopolole Iesu; MOKUNA IV. a ua hoowalewaleig,

kana hua a hoiliili ia i kana hua palaoa i ka hale papaa, a e puhi aku i ka opala i pau ai i ke ahi pio ole. 13. Alaila hele mai la Iesu mai Galilaia mai ma Ioridane io Ioane la i bapataizoia eia. 14. Hoole aku la Ioane ia ia, i aku la Owau kau e bapataizo mai e pono ai, ke hele mai nei anei oe io’u nei? 15. Olelo mai la Iesu i mai la ia ia, E. ae mai oe ia’u i keia wa: no ka mea pela kaua e pono ai ke malama i ka pono a pau; alaila ae akuÎa ia ia ia. 16. A ua bapataizoia o Iesu pii koke ae la ia mai ka wai mai, aia ka! ua wehe ae la ka lani ia ia, a ikea akula ka Uhane o ke Akua i ka iho ana mai ua like me ka manu nunu, a kau ihola iluna iho ona. 17 Aia ka! he leo mai ka lani mai i ka i ana mai la, O ka’u keiki punahele keia, ua oluolu loa wau ia ia.

MOKUNA IV.

Ko Iesu ai ole, a me ka hoowalewaleia.

LAILA alakaiia akula o Iesu e ka Uhane ma kahi nahelehele i hoowalewaleia mai ai e ka diabolo. 2. A hookahi kanaha la a me ka po ona i ai ole ai, alaiia pololi ibola ia.

lewale iona la, i mai la, a o ke keiki oe a ke Akua, e i mai oe i keia mau pohaku i lilo ai i berena. 4. Olelo aku la ia i akula, ua palapalaia mai, aole e ola ke kanaka i ka berena wale iho no, aia o ka olelo a pau mai ka waha mai o ke Akua. 5. Alaila lawe ai la ka diabolo ia ia i ka kulanakauhale laa, a hoonoho aku la ia ia maluna iho o kahi oioi o ka Luakini, 6. A i ae la ia ia, A o ke keiki oe a ke Akua e lele iho oe ilalo, ua palapalaia mai E kauoha oia i kono mau anela ia oe e hapai lakou ia oe i ko lakou mau lima o kuia ko wawae i ka pohaku. 7. I aku la Iesu ia, ua palapalaia mai no hoi, Mai hoao aku oe ia Iehova i kou Akua. 8. Lawe hou aku la ka diabolo ia ia i ka mauna kiekie loa, hoike aku ia ia i na aupuni a pau o ka honua a me ko lakou nani; 9. I mai la ia ia o keia mau mea a pau ka’u e haawi aku ia oe i na e kukuli mai oe e hoomana mai ia’u. 10. Í aku la Iesu ia ia E. hele oe pela e Satana, ua palapalaia mai E hoomana aku oe ia Iehova i kou Akua, a e

3. A hiki maila ka hoową.- |

| malama aku oe ia ia wale no.

11. Alaila haalele ka diabolo ia ia, aia hoi! hiki mai la na anela, malama mai la ia ia. 12. Lohe ae la Iesu, uą

Ka Iesu hai ana aku

hooleiia loane i loko o ka

halepaahao, hele e aku la ia i Galilaia. 13. Haalele ae la ia Nazareta, hele e aku la a noho iho ła ma ke kae-loko ma Kaperenauma, i ka mokuna o Zabulona a me Nepatali. 14. Pela i ko ai ka mea i i oleloia mai ai e ke kaula e

MATAIO.

Īsaia i ka i ana mai, 15. O ka aina o Zabulona, a o ka aina o Nepatali, ma ke kae-loko ma Ioridane, o Galilàia o na kanaka e, 16. O ka pee kanaka e no- i ho ana i ka pouli, ua ike ae la lakou i ka malamalama nui, a o ka poe e noho ana i kahi malu o ka make, ua puka maila ka malamalama ia Jakou. 17. I laila ka Iesu ao ana aku i kinohi i ka i ana aku, E mihi oukou, no ka mea, ua kokoke mai nei ke aupuni o ka lani. 18. Hele aku la Iesu ma ke kae-loko o Galilaia, ike aku la ia i na hoahanau elua, o Simona i iia o Petero a me kona kaikaina o Anederea, e kuu ana i ka upena i ka loko, no ka mea he mau lawaia Îaua. 19. I aku la ia ia laua E hahai mai olua ia’u, e hoolilo au ia olua i mau lawaia kanaka. 20. Haalele koke iho la laua i na upena, hahai aku la } }} ] ? »

ma ka mauna.

21. Hele hou aku la no ia, ike hou aku la no oia ia mau hoahanau elua, o Iakobo ke keiki a Zebedaio, a me kona kaikaina o Ioane, maluna o ka moku me ko laua makuakane o Zebedaio, e hono ana i ka lakou mau upena; kahea aku la ia laua.

22. Haalele koke aku la laua i ka moku a me ko laua makuakane, hahai aku la ia ia.

23. Kaahele aku la Hesu ma Galilaia a puni, i ke ao ana aku i loko o ko lakou mau hale halawai, hai aku la i ka olelo maikai o ke aupuni, hoola aku la i ka mai

[merged small][merged small][merged small][merged small][graphic]
« AnteriorContinuar »